Deccal Hadisleri

Deccal Hadisleri

Deccal Hadislerini açıklayacağımız makalemizde önce Deccalın nedir veya Deccal kimdir sorularına cevap verelim. Deccal, Arapça " de-ce-le" kökünden türemiştir. Yalan söylemek, gizleme, herhangi bir şeyin üzerini örtmek anlamına gelmektedir. Kıyamet gününün yaklaştığının büyük alametlerinden biri olan Deccalın çıkışıyla birlikte dünyaya fitne ve fesat yayılacak, anarşi ve terör olayları patlak verecek ve dünya kaosa sürüklenecektir. Peygamber Efendimiz (s.a.v.) Deccalın çıkışını dünyanın en büyük felaketi olarak anlatmış ve birçok Deccal hadislerinde bunu izah etmiştir.

Resul-i Ekrem (s.a.v.) Deccalin dehşeti hakkında buyurmuşlardır ki: "Hz. Adem'in yaratılışından itibaren kıyamete kadar geçen süre içerisinde Deccal'den daha büyük bir fitne yoktur." (Müslim) Bundan da anlaşılacağı üzere Firavunların veya Nemrutların bile Deccalın yanında Fitne bakımından sönük kalacağı anlaşılmaktadır. Şimdi dünyanın en büyük fitnesi olan Deccal hakkındaki hadislere göz atıp yorumlayalım.

Deccal İle İlgili Hadisler

  • Deccal tüm yeryüzünü 40 günde dolaşacaktır.

Şu an dünyayı 40 gün içerisinde uçakla gezmek mümkündür. 1400 sene evvel Efendimiz'in (s.a.v.) döneminde dünyayı 40 günde gezmek bir yana dursun bir ömür boyunca gezmek bile akla sığmazdı. Çünkü en hızlı araç deveydi ve deve ile dünyayı gezmek mümkün değildi. Bu durum da Deccal fitnesinin çıktığı dönemdeki teknolojiye işaret ediliyor. Şu anda uçakla tüm dünya ülkeleriniz 40 gün içerisinde gezmek mümkündür.

  • Deccal öyle bir nara atacak ki yer ile gök arasındakilerin hepsi duyacak.

Bu hadis de Deccal dönemindeki teknolojiye işaret göstermektedir. Radyo, televizyon ve internet yoluyla dünyanın bir ucundan konuşan kişiyi dünyanın diğer ucundaki kişi duyabiliyor.

  • Deccalın şark ve garp ehlinin rahatlıkla duyabileceği şekilde üç narası vardır.

Bir önceki hadis gibi teknoloji ile ilgili gelişmelere işaret etmektedir. Deccalın üç narası; radyo, televizyon ve internettir.

  • O (Deccal) "Ben alemlerin Rabbiyim" dediği zaman Allah'ı (cc) tenzih ederim...

Materyalizm akımı ne diyor? Allah maddedir diyor.(Haşa) Tüm kainattaki maddelerin tamamı Allah'tır diyorlar. Böylede insanları maddeye taptırarak Allah'tan (c.c.) uzaklaştırmaya çalıştılar. Ataizm fikrini yaymaya çalıştılar. Deccal materyalist düşüncenin tam kendisidir. Akımın öncülüğünü yapıp dünyaya yayan her insan da ayrı bir Deccaldır.

  • Deccal:" Haydi dağılın, insanlara onların rabbi olduğumu söyleyin"

Materyalist düşünceyi savunan insanlar dünyaya yayılarak düşüncelerini tüm dünya insanlarına empoze etmeye çalıştılar. Böylece Leninist, materyalist ve ataist düşünceler oluşarak özellikle bir dönemde tüm dünyada etkili oldu.

  • Deccal pek bilgin olmayacak fakat tüm insanları kandırmayı başaracaktır.

Gerçekten Deccaliyet düşüncesi tüm dünyayı kandırmayı başarabildi. Sağlam bir delile dayanmayan çürük bir düşünce olmasına rağmen bir dönem dünyanın büyük bölümünü kandırmayı başarabildi.

  • Deccal bir nehre gelecek, akmasını emredecek, akacak; sonra yukarı dönüp akmasını emredecek, akacak; kurumasını emredecek, kuruyacak.

Bir barajın suyunu istediğiniz zaman kesebilirsiniz. Irmağın yönünü çevirerek baraja akmasını sağlarsınız ve eski yatağını kurutabilirsiniz. Saadet asrı döneminde baraj sistemi olmadığı için ırmağın kurutulması gibi olaylar olmazdı ve bu tür vakalar hayal gibi gelirdi. Şu an bu durumlar yaşandığı için Efendimiz'in (s.a.v.) hadisini doğruluyor.

  • Sizi ondan sakındırırım. Hiçbir peygamber yoktur ki, kavmini ondan sakındırmış olmasın. Ben size hiçbir peygamberin onun hakkında demediği bir şeyi söylüyorum: Onun bir gözü kördür.

Deccalın bir gözünün görmesi ve diğerinin kör olması mecazi anlamda kullanılmıştır. Yani Deccal maddiyatı görürken maneviyatı görmeyecektir.

  • Resulüllaha Deccaldan sorarlar: "Ya Rasulüllah, yeryüzünde ne kadar kalacak?" Efendimiz (s.a.v.) buyurur ki:" Kırk gün. Bir günü bir sene gibidir. Bir günü bir ay gibidir. Bir günü bir hafta gibidir. Diğer günleri sizin gününüz gibidir."

Bediuzzaman Said Nursi bu deccal hadisini iki şekilde yorumlamıştır. Birincisi: Deccal Kuzey Kutbu tarafından çıkacaktır. Çünkü oralarda bir sene bir gündüz ve bir geceden ibarettir. Aşağılara inildikçe günler kısalmaya başlar. Demek Deccal Kuzey Kutbunda çıkıp aşağılara doğru yayılacaktır.

İkinci tevili ise: Deccalın üç istibdat dönemi olacaktır. Birinci dönemde öyle şeyler yapacak ki 300 senede yapılamayacak şeylerdir. İkinci devrinde ise bir senede yaptığı 30 senede yapılamayacak işler olacaktır. Üçüncü istibdat döneminde ise bir senede yaptığı 10 senede yapılamaz işler olacaktır. Dördüncü gününde ise hiçbir şey yapamaz ve sadece durumunu muhafaza eder.

Son Güncelleme : 04.12.2018 13:52:58
Deccal Hadisleri ile ilgili bu madde bir taslaktır. Madde içeriğini geliştirerek Herkese açık dizin kaynağımıza katkıda bulunabilirsiniz.
Sayfayı Düzenle Düzenleme Geçmişi

Deccal Hadisleri Yorumları

şifre Kırmızı sayı

1 Yorum Yapılmış "Deccal Hadisleri"
BİR ÖRNEK VERMEK İSTERİM VE OLDUKÇA ÇARPICI, EVLİ BİRİ VE KISA SÜRE ÖNCE ÜMRE YAPMIŞ VE TELEFONLA KABE DE VE KUTSAL YERLERDE ÇEKTİĞİ RESİMLERİ BANA GÖSTERDİ VE BU KİŞİ BİRKAÇ AY SONRA TAMAMEN FARKLI BİRİ OLARAK SOSYAL MEDYADA KADINLARLA İLGİLİ MACERALARINI GÖSTERMEYE BAŞLADI, BUNUNLA KALMADI BUGÜN MÜSTEHCEN RESİMLER GÖSTERMEYE KALKTI, BEN BU YAPTIKLARININ KENDİSİ İÇİN PEK HAYIRLI OLMAYACAĞINI KENDİSİNE AÇIKLADIM.
Akif Erdogan . 21.03.2018
2 YANITI GÖRÜNTÜLE
Deccal Kimdir
Deccal Kimdir
Deccal Kimdir? İslamiyet inancına göre, Mesih İsa'nın dünyaya tekrar geldiği zaman insanların akıllarını karıştırmak ve insanları doğru yoldan saptırmak ve yanlış yola girmelerine neden olacaktır. Deccal, gerekli hadislerde bir insan olarak yer yüzün...
Deccal Ne Demek
Deccal Ne Demek
Deccal Ne Demek? Deccal, İslam aleminin inancı göre, Kıyamet alametlerinin 6. olarak bilinen ve insanları kötülüklere gitmesine neden olacak ve aynı zamanda da çok büyük felaketlerin dünyayı kaplayacağı şeklinde söylenmektedir. Deccal, hadisler de bi...
Deccal Ve Mehdi
Deccal Ve Mehdi
Deccal ve Mehdi, kavramları İslam inancına göre kıyametin kopmasından önce gerçekleşecek olan büyük alametler arasında sayılmaktadır. Makalemizde Deccal ve Mehdi kavramları konularına biraz olsun açıklık getirebilmek için çeşitli bilgiler sunulacaktı...
Deccal Ne Zaman Çıkar
Deccal Ne Zaman Çıkar
Bu soruya daha net bir cevap verebilmek için Deccalın çıkacağı atmosferi bilmekte fayda vardır. Bu bilinirse onun ne zaman çıkacağını anlamak kolaylaşır. Bilindiği gibi, çöplükler, bataklıklar haşerâtın menbaıdırlar. Deccal da çıkmak için kendine ...
Diğer Dinlerde Deccal İnancı
Diğer Dinlerde Deccal İnancı
Hak, muharref ve bâtıl bütün dinlerde hak ile bâtıl, iyi ile kötü mücadelesinin sürekli var olduğunu görmekteyiz. Eski Mısırlılar, Çinliler ve Hindlilerde iyiliği temsil eden ilâhla kötülüğü temsil eden şerli yaratıkların savaşlarına yer verilmektedi...
Deccal İlminin Farkı
Deccal İlminin Farkı
"Kudret”, sıfat mertebesidir. Muhammedî ilim ise, Zât’tan gelir! Sıfat mertebesinin kemâlâtından ve kudret sıfatının özelliklerini açığa çıkarabilecek şekilde yaratılan İsa aleyhisselâm zaten bu yüzden “kudret” sıfatıyla zâhir olmuştur; bu yüzden ...
Sahte Deccaller
Sahte Deccaller
Hz. Rasûlullah’ın bir açıklamasına göre, gerçek DECCAL çıkmadan önce 30`a yakın sahte DECCAL ortaya çıkacak ve bunlar kendilerinin "PEYGAMBER" olduklarını iddia edeceklerdir... Bu da her orijinalin öncesinde ve sonrasında yan dalgalardan oluşan sa...
Deccal Sözleri
Deccal Sözleri
İlme yönelen, kişi ve kişilikle uğraşmaz, ilmin gereğini yaşar. Vehmin hükmü altında olan kişi ise, ilmi bir yere bırakır kişi ve kişilikle uğraşır. Eğer kişi ve kişilikle uğraşıyorsa bilecek ki, o anda vehme tâbi. Tasavvufi tâbirle, şeytana ...
Deccal İle Karşılaşma
Deccal İle Karşılaşma
Düşünmeyiz ki, her insan Deccal fitnesiyle karşı karşıya kalır yaşamında! Bekleriz hep kıyâmet öncesinde gelecek sağ gözü kör Deccal’i! “Deccal”ın, kişinin, kendisini “Allah”tan ve “hilâfetten” alakoyan dünyası olduğunu; dünya zevkleri için b...
Deccal Nerelerde Çıkar
Deccal Nerelerde Çıkar
Deccal, bireyin bilincinde açığa çıkar!. Deccal, bireyin karşısına çıkar!. Deccal, bir ülkede toplumun karşısına çıkar!. Deccal, tüm dünyanın karşısına çıkar!....
Deccal Fitnesi
Deccal Fitnesi
Sağ gözü kör yâni hakkı, gerçeği görmekten perdeli, sahip olacağı olağanüstü güçlerle insanları kendine tapındıracak YÜCE RAB olduğunu iddia edecek varlık!!!. Allah'ın sünneti olduğu üzere, önce insanları ALLAH'a inanmaya, O'nun SONSUZ-SINIRSIZ TE...
Deccal Nedir
Deccal Nedir
Deccal nedir, İslama göre deccal, ahir dönemde Mesih'in yeryüzüne inmesinden önce insanlardaki dini inançlardan faydalanıp, onları kötülüğe ve sapkınlığa düşürecek olan şeytan özelliğindeki insandır. Bu kişinin alnının ortasında sadece Müslümanların...

 

Deccal İle İlgili Ayetler
Deccal Özellikleri
Deccal Kimdir
Deccal Ne Demek
Deccal Hadisleri
Deccal Ve Mehdi
Deccal Ne Zaman Çıkar
Diğer Dinlerde Deccal İnancı
Deccal İlminin Farkı
Sahte Deccaller
Deccal Sözleri
Deccal İle Karşılaşma
Deccal Nerelerde Çıkar
Deccal Fitnesi
Deccal Nedir
Deccal
Popüler İçerik
Deccal İle İlgili Ayetler
Deccal İle İlgili Ayetler
Deccal ile ilgili ayetler; Kur'an da açık bir şekilde geçmese de dolaylı yoldan işaretle bahsedilmiştir.Deccal, bir şeyi bir şeye karıştırmak, yalan s...
Deccal Özellikleri
Deccal Özellikleri
Deccal Özellikleri, Deccal'ın kıyametin kopmasına yakın yeryüzüne geleceği biliniyor. Deccal'in gelmesi ile büyük felaketler olacak ve insanların ...
Deccal
Deccal
Deccal, Sözlükte bir şeyi örtmek, boyamak anlamına gelen ‘’decl’’ kökünden türemiş olan deccal aldatıcı ve hilekar demektir. Deccal’e bu isim çok y...
Popüler İçerik Son Forum Konuları Yardım Sayfaları  
Deccal Sözleri
Deccal İle Karşılaşma
Deccal Nerelerde Çıkar
Deccal Fitnesi
Deccal Nedir
Gizlilik Politikası
Çerez (Cookie) Politikası
Güvenlik Politikası
Bizimle İletişime Geçin
Forumlar
Site Haritası
Feed
Son Forum Konuları
Yardım Sayfaları
Gizlilik Politikası
Çerez (Cookie) Politikası
Güvenlik Politikası
Bizimle İletişime Geçin
Forumlar
Site Haritası
Feed
Sitede yer alan haber ve içeriklerin tüm hakları saklıdır ve buradaki bilgiler sadece bilgilendirme amaçlı olup, kullanımına, uygulanmasına, satın alınmasına, delil gösterilmesine veya tavsiye edilmesine aracılık etmez. Sitemizdeki bilgiler, hiç bir zaman kesin bilgi kaynağı olmayıp, kullanıcılar tarafından eklenmiştir veya yorumlanmıştır. Buradaki bilgiler sitemizin asıl görüşlerini içermeyebileceği gibi hiçbir taahhüt ve tavsiye yerine de geçmez.
Temmuz - 2019